سرویس دولت الکترونيک ۱۳۹۶/۶/۲۴ - ۱۳ : ۵۱ شماره: 15488
سياست نادرست ارتباط رساني به روستاها
رئيس دفتر فناوريهاي مرکز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اهداف مدنظر برنامه پنجم توسعه براي ارتباط رساني به روستاها، سياست وزارت ارتباطات در اجراي طرح خدمات مخابراتي اجباري را نادرست ارزيابي کرد.

وايمکس نيوز- مهدي فقيهي با اشاره به اهدافي که برنامه پنجم توسعه کشور براي ارتباط رساني به روستاها درنظر گرفته است و تحقق آن با توجه به اتمام اين برنامه، اظهار داشت: اهداف مدنظر در اين برنامه تقريبا محقق شده است اما بررسي ها نشان مي دهد که به دليل سياستهاي اشتباه وزارت ارتباطات در اجراي اين تکاليف، اهداف مورد نظر آنطور که بايد کاربردي نشد.

وي گفت: برغم آنکه يکي از اهداف ارتباط رساني به روستاها، کاهش مهاجرت و ارائه خدمات به صورت الکترونيکي به روستائيان بود اما شاهد هستيم که اينترنتي که در روستاها ارائه شده است، براي عرضه خدمات الکترونيکي به کار گرفته نمي شود.

رئيس دفتر فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس با تاکيد براينکه خدمات ارتباطي به واسطه ايجاد زيرساختها در روستاهاي کشور به صورت درستي تعريف نشده است، افزود: به دليل اين سياست نادرست، روستائيان مجبور به خريد مودم 300 هزار توماني شدند اما مابه ازاي اين مبلغي که پرداخت شد، خدمات دريافت نکردند.

فقيهي با بيان اينکه سياست وزارت ارتباطات در انتخاب يک اپراتور براي اجراي طرح خدمات مخابراتي اجباري روستايي (USO ) به ويژه روستاهاي دورافتاده و محروم، از ابتدا محل اشکال بوده است، ادامه داد: هزينه اي که صرف پروژه USO شد بايد صرف توسعه شبکه موجود اپراتورهاي موبايل در روستاها مي شد نه اينکه اپراتور ديگري بخواهد شبکه جديد ايجاد کند.

وي با تاکيد براينکه توسعه ابزارهاي ارتباطي در روستاها متناسب با خدمات صورت نگرفته است، اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستيم که در روستاها، خدمات به صورت الکترونيکي ارائه نمي شود و وزارت ارتباطات تنها به موضوع دسترسي مردم توجه نشان داده است. اما موضوع اين است که توسعه فقط نبايد روي سيستم هاي فني متمرکز شود. بلکه بايد در کنار آن بتوان به مردم سرويس و خدمات داد.

رئيس دفتر فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه روستائيان بايد در خصوص استفاده کاربردي از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، آموزش ببينند، گفت: اينترنت رساني به روستاهاي بالاي 100 خانوار و نيز تلفن رساني به روستاهاي بالاي 10 خانوار از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه بوده که هم اکنون محقق شده اما به موازات آن خدمات رساني در روستاها شکل نگرفته است.

وي افزود: در برنامه ششم توسعه نيز موضوع توسعه ارتباطي روستاها به ويژه روستاهاي دورافتاده و محروم با تاکيد بر ارائه محتوا، سرويس و خدمات آموزشي به وزارت ارتباطات تکليف شده است.
منبع:مهر

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 15488
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي