سرویس ICT داخلي ۱۳۹۶/۹/۷ - ۱۶ : ۱ شماره: 15997
رشد بي نظيري جهاني در حوزه فناوري اطلاعات
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در جلسه اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد : تصدي گري دولت در بخش ارتباطات نسبت به ديگر حوزه ها به حد پاييني رسيده است.

وايمکس نيوز- محمدجواد آذري جهرمي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و در جمع تشکل هاي مختلف بخش خصوصي با اشاره به اينکه تصدي گري دولت در بخش ارتباطات تا حدود زيادي واگذار شده است، گفت: هرچند سهام 20 درصدي مخابرات ايران را داريم اما بصورت مستقيم در عرصه ارتباطات کشور فقط شرکت ارتباطات زيرساخت با درآمد حدود 2 هزار ميليارد تومان در سال وجود دارد که در مقايسه با اپراتورها و شرکتهاي FCP  در واقع 6 يا 7 درصد حجم اين بازار بيشتر نيست که آنرا نيز بنابه تکليف قانون بر عهده داريم.

وي با بيان اينکه دولت در اين حوزه وظيفه مقررات گذاري و‌نظارت بر بازار را بر عهده دارد، افزود: بنابراين تصدي گري دولت در حوزه ارتباطات نسبت به ديگر حوزه ها کمتر است.

آذري جهرمي با اشاره به اينکه در برنامه ششم توسعه کشور تکليف هست تا حجم 35 هزار ميلياردي حوزه ارتباطات، 2.5 برابر شود، اظهار کرد: البته بابت عقب ماندگي حوزه ارتباطات ثابت اميدواريم محقق شود چراکه بازار ثابت نشان مي دهد يک دهم چيزي است که بايد باشد.

عضو‌کابينه دولت دوازدهم رشد بخش فناوري اطلاعات در دنيا را رشد بي نظيري دانست و تصريح کرد: روزي 10 شرکت بزرگ دنيا را شرکت هاي صنعتي تشکيل مي دادند اما امروز مي بينيم که عمدتا اين شرکت ها، از حوزه فناوري اطلاعات هستند.

وزير ارتباطات با بيان اينکه انقلاب چهارم در دنيا در حال رخ دادن است، گفت: اقتصاد ديجيتال پيش رونده اقتصادهاي دنياست و در مجمع جهاني اقتصاد اسلامي در مالزي مهمترين پيام کشورهاي توسعه يافته اسلامي بر پايه اقتصاد ديجيتال بود.

وي با اشاره به حضور در پنجمين کنفرانس بين المللي فضاي مجازي افزود: تقريبا تمام کشورها بر اقتصاد ديجيتال تاکيد داشتند و هند به عنوان يکي از اقتصادهاي در حال رشد دنيا اعلام کرد تا سال 2025، يک تريليون دلار درآمد اقتصاد ديجيتال دارد.
 

آذري جهرمي رابطه رشد GDP با رشد اقتصاد ديجيتال را معني دار دانست و خاطرنشان کرد: قدرت و تحولي که اقتصاد ديجيتال در دنيا ايجاد مي کند خيلي بزرگ است و همه کشورها براي آن برنامه ريزي مي کنند بطوريکه برآورد مي شود حجم اين بازار 4.2 تريليون دلار باشد.

عضو کابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينکه در کشورهاي OEDC سهم اقتصاد ديجيتال 5 درصد است، اظهار کرد: مهمترين پيام اقتصاد ديجيتال ترکيب بخش هاي مختلف با هم است که نقش کليدي آن را فناوري اطلاعات را اجرا مي کند.

وزير ارتباطات با بيان اينکه در برنامه ششم توسعه 19.4 درصد در سال براي ارزش افزوده بخش فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: اين عدد مي تواند هدفي براي توسعه اقتصاد ديجيتال باشد که از پنج تا شش ماه قبل از دولت يازدهم مطالعات روي اين حوزه شروع شده تا وضعيت را روشن کنيم تا به رشد 19.4 درصدي برسيم که بنظر مي رسد به راحتي قابل دسترس است.

وي افزود: برنامه ما اين است تا با نگاه جامع به اقتصاد ديجيتال به جا انداختن آن بپردازيم. البته امروز در کشور بنابه ساختاري که وجود دارد فناوري اطلاعات زيرساخت توسعه ديجيتال است و سرفصل مجزا ندارد و با خدمات ترکيب است.

آذري جهرمي با بيان اينکه از گذشته بنابه اقتضائات مهمترين وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بخش ارتباطات بوده است، گفت: البته بعد از برون سپاري و خصوصي سازي که صورت گرفت وزارت ارتباطات کوچک شد و به مرحله انحلال رسيد اما دوباره در زمان دکتر واعظي زحمت زيادي کشيده شد تا ماموريت ها برگردد اما باز ساختار گذشته حفظ شده است.

عضو کابينه دولت دوازدهم سازمان فناوري اطلاعات را نزديک ترين مجموعه وزارت ارتباطات به اقتصاد ديجيتال دانست و تصريح کرد: حتي سازمان فناوري اطلاعات نيز نه يک نهاد رگولاتور و نه يک سازمان توسعه ايست.

وزير ارتباطات با اشاره به اينکه با تغيير آرايش پست بانک و منطقه ويژه اقتصادي پيام مي توانيم باعث رشد اقتصاد ديجيتال شد، خاطر نشان کرد: همچنان در کشور نگاه فناوري ستيز را از سوي برخي و تعدادي از مسوولان را شاهد هستيم درحاليکه دنيا به فکر استفاده از فرصت هاي آن است.

بالاترين مقام مسوول حوزه ICT کشور با تاکيد بر اينکه وقتي به فکر استفاده از فرصت ها نباشيم، آن وقت درگير تهديدات مي شويم، گفت: مجموعه پست با همه تلاش هايي که طي چهار سال گذشته انجام داد توانست درآمد اين حوزه را از 350 ميليارد تومان به 800 ميليارد تومان برساند و من مطئمن هستم که با اجازه دادن به بخش خصوصي و اپراتورهاي پستي در کوتاه مدت که مي تواند کمتر از يک سال باشد، درآمد بخش پست به دو برابر افزايش پيدا کند.

وي از آزادسازي ترانزيت بين الملل خبر داد و افزود: با تغيير ساختار شرکت ارتباطات زيرساخت که ظرف يک ماه آينده اساسنامه آن براي تصويب به هيات دولت فرستاده مي شود از ظرفيت بخش خصوصي و بورس براي فعال سازي آن استفاده مي کنيم.

آذري جهرمي به قرارداد ترانزيت بين الملل جنوب به شمال اشاره کرد و گفت: براي نخستين بار ظرفيت ترانزيت جنوب به شمال با قراردادي که بعد از سه ماه مذاکره منعقد شد 300 گيگ بر ثانيه بر ظرفيت ترانزيت بين الملل افزوده شد و آنرا فعال سازي کرديم.

وزير ارتباطات با اشاره به اصلاح نظام تعرفه در حوزه ثابت اظهار کرد: اصلاح نظام تعرفه در حوزه ثابت گام مهمي بود که انجام شد هرچند فشار بسيار سنگيني در ابعاد مختلف وارد آمد اما پيش بيني مي کنيم که اين تغيير، کمک زيادي به حوزه توليدکنندگان محتواي داخلي و افزايش رضايت مردم کند.

عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان اينکه در کميسيون تنظيم ارتباطات سه عضو صاحب نظر حضور دارند که بنا داريم از بخش خصوصي آنها را انتخاب کنيم، تصريح کرد: البته يک نفر را از سازمان نظام صنفي رايانه اي را عضو کرديم که باعث شد در مورد بخش خصوصي ما واقع بين تر شويم و همچنين نظرات در اين کميسيون شفاف و بدون رانت مطرح شود که خيلي از اين اتفاق خوشحاليم.

بالاترين مقام مسوول حوزه ICT کشور با اعلام اينکه براي نخستين بار با همکاري نزديک با سنديکاي مخابرات، پيوست فناوري را استخراج و فعال کرديم، خاطر نشان کرد: براي نخستين بار تخمين زديم که طي پنج سال آينده چه مقدار تجهيزات نياز داريم و بدست آورديم که چه مقدار آن را از داخل مي توانيم تهيه کنيم و چقدر توان و سرمايه نياز است که تجهيزاتي که نداريم را توليد کنيم.

وي با اشاره به مشخص شدن اينکه چه تجهيزاتي باتوجه به توان و سرمايه مورد نياز در داخل اقتصادي نيست، افزود: در پي آن با هماهنگي سنديکاي مخابرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد داديم تا روند تعرفه ها را طوري تنظيم کند که رقابت در داخل براي توليد تجهيزات ايجاد شود و بتوانيم از توليد داخل حمايت کنيم.

آذري جهرمي با بيان اينکه مطابق قانون ششم توسعه کشور بايد کف پهناي باند در دسترس مردم 20مگابيت برثانيه باشد، گفت: بنابراين نياز است از فناوري ADSL به سمت فناوري سريعتري برويم که همين تغيير تکنولوژي باعث ايجاد انقلاب در سطح کشور در حوزه پيمانکاري و بخش خصوصي مي شود.

عضو کابينه دولت دوازدهم در پايان رضايتمندي را با همکاري نزديک با بخش خصوصي و مردم قابل دسترس دانست.

 

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 15997
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي