سرویس ICT داخلي ۱۳۹۷/۲/۴ - ۸ : ۱۱ شماره: 16513
با تصويب هيات وزيران؛ مرجع صدور مجوز دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي تعيين شد
مطابق تصويب هيات وزيران، از اين پس صدور مجوز راه اندازي، تاسيس، نظارت بر دفاتر پيشخوان دولت و پخش عمومي غيردولتي و برون سپاري خدمات ابلاغي از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي انجام مي شود.

وايمکس نيوز- بر اساس تصويب هيات وزيران در خصوص شرايط و برنامه زمان بندي خدمات قابل برون سپاري به دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي و غيردولتي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مرجع صدور مجوز دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي شد.
هيات وزيران در جلسه 28 فروردين ماه امسال تصويب کرد که کليه دستگاه هاي اجرايي خدمات دهنده بايد ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، به منظور کاهش تصدي هاي دولت، سهولت دسترسي و ارتقاي سطح کيفيت ارايه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه هاي اجرايي از طريق تجميع خدمات قابل واگذاري در دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي با هدف کاهش هزينه تمام شده خدمات و جلوگيري از ترددهاي غيرضرور در سطح شهرها و روستاها، تمامي خدمات قابل واگذاري تعيين شده از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور را از طريق دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي ارايه کنند.
همچنين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف شد تا نسبت به صدور مجوز راه اندازي، تاسيس، نظارت بر دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي و برونسپاري خدمات ابلاغي از سازمان اداري و استخدامي کشور با رعايت قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1387، اقدام کند.
البته مطابق اين تصويب نامه، دريافت، بررسي و تاييد تقاضا در استان ها در کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي کشور و استانداري صورت مي گيرد و در پايان، صدور مجوز نهايي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
ضمنا کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز وظيفه دارد تا مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهوري اسلامي ايران، نسبت به تصويب تعرفه ارايه خدمات دولت الکترونيک به دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي اقدام کند.
در ادامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تکميل و فراگير کردن سامانه مديريت درخواست، تمديد و لغو پروانه، ثبت و به روزرساني اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي، مديريت تعرفه ارايه خدمات، مديريت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مديريت واگذاري خدمات به دفاتر و همچنين رسيدگي به شکايات و انتقادات و پيشنهادات اقدام کند.
سازمان اداري و استخدامي کشور نيز باتوجه به قوانين و مقررات مربوط در دوره هاي زماني شش ماهه، بايد فهرست، شرايط و برنامه زمان بندي خدمات قابل برون سپاري به دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي را با همکاري دستگاه هاي اجرايي خدمات دهنده، استخراج و به دستگاه هاي اجرايي ذيربط و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابلاغ کند.
ضمن اينکه برون سپاري نبايد مانع ارايه خدمت دستگاه ها از طريق ساير کانال هاي دسترسي الکترونيکي شود.
در پايان هيات وزيران مصوب کرد تا در اجراي قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي لغو شود.

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 16513
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي