13040 راه پيدا کردن گوشي گم‌شده اگر شما آيفون، آي‌پد يا آيپادتاچ خود را گم کرديد يا فکر مي‌کنيد ممکن است دزديده شود، اقداماتي وجود دارد که مي‌تواند به شما کمک کند گوشي خود را پيدا کرده و از داده‌هايتان محافظت کنيد. <p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><span style="color: #339966"><strong>وايمکس نيوز-</strong></span> شرکت اپل خدمتي را ارائه مي&zwnj;کند که بدين&zwnj;ترتيب شما مي&zwnj;توانيد از قابليت &laquo;<span dir="ltr">Find My iPhone</span>&raquo; براي پيدا کردن دستگاه خود استفاده کنيد و اقدامات ديگري نيز انجام دهيد که مي&zwnj;تواند به شما کمک کند آن را بازيابيد و اطلاعات خود را در امنيت نگه داريد.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><strong>اگر قابليت <span dir="ltr">Find My iPhone</span> را فعال کرده&zwnj;ايد</strong></span></span></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><img alt="" src="http://cdn.isna.ir/d/2016/08/24/3/57340101.jpg" width="570" height="640" /></span></span></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">براي فعال کردن اين قابليت، وارد گزينه <span dir="ltr">iCloud.com/find</span> روي مک&zwnj;بوک يا کامپيوتر شخصي خود شده يا از <span dir="ltr">Find My iPhone</span> بر روي آيفون، آي&zwnj;پد يا آيپادتاچ ديگري استفاده کنيد. بخش <span dir="ltr">Find My iPhone</span> را باز کرده و دستگاهي را انتخاب کنيد که مي&zwnj;خواهيد مکان آن را روي نقشه نشان دهد. بدين&zwnj;ترتيب اگر دستگاه شما در آن اطراف باشد، صدايي ايجاد کرده و مي&zwnj;تواند به شما کمک مي&zwnj;کند آن را پيدا کنيد.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">در صورتي که گوشي را جايي گم کرده&zwnj;ايد، مي توانيد از حالت گمشده استفاده کنيد. با استفاده از اين حالت، شما مي&zwnj;توانيد از راه دور و با استفاده يک کد چهار رقمي، دستگاه خود را قفل کنيد و پس از آن پيامي حاوي شماره همراه شما بر روي گوشي قفل&zwnj;شده ظاهر مي&zwnj;شود و اين امکان را در اختيار فردي که دستگاه شما را پيدا کرده قرار مي&zwnj;دهد تا بتواند دستگاهتان را به شما بازگرداند.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">البته در صورتي که گوشي شما مفقود نشده و دزديده شده باشد، همين برنامه موقعيت دقيق جغرافيايي و آدرس مکاني دستگاه را در اختيار شما قرار مي&zwnj;دهد و شما مي&zwnj;توانيد با مراجعه به دستگاه&zwnj;هاي قانوني محلي، دستگاه خود را بيابيد.</span></span></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><img alt="" src="http://cdn.isna.ir/d/2016/08/24/3/57340103.jpg" width="640" height="428" /></span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">همچنين براي اينکه از دسترسي هر فرد ديگري به اطلاعات دستگاه گمشده&zwnj;تان جلوگيري کنيد، مي&zwnj;توانيد اطلاعات آن را&nbsp; از راه دور پاک کنيد. البته وقتي که اطلاعات دستگاه خود را پاک مي&zwnj;کنيد، تمامي اطلاعات شما (شامل اعتبارهاي مختص اپل) از دستگاه حذف خواهد شد و شما ديگر قادر نخواهيد بود که با استفاده از <span dir="ltr">Find My iPhone</span> آن را بيابيد. پس از اينکه دستگاه را پاک کرديد، نمي&zwnj;توانيد آن را رديابي کنيد. اگر پس از پاک کردن، دستگاه را از حساب خود جدا کنيد قفل آن خاموش مي&zwnj;شود و اين موضوع به شخص ديگري اجازه مي&zwnj;دهد که دستگاه شما را فعال و از آن استفاده کند.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">اگر دستگاه <span dir="ltr">iOS </span>&nbsp;شما خاموش بود، همچنان مي&zwnj;توانيد آن را در حالت گمشده قرار دهيد، آن را قفل کنيد يا از راه دور اطلاعات آن را پاک کنيد. بدين ترتيب با روشن شدن دستگاه، اين اقدامات صورت مي&zwnj;گيرند. &nbsp; همچنين مي&zwnj;توانيد با وارد کردن کد عبور، حالت گمشده در دستگاه خود را خاموش کنيد و يا از طريق <span dir="ltr">iCloud.com</span> يا اپليکيشن <span dir="ltr">Find My iPhone</span> اين کار را انجام دهيد.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><strong>اگر <span dir="ltr">Find My iPhone</span> را فعال نکرده&zwnj;ايد</strong></span></span></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><img alt="" src="http://cdn.isna.ir/d/2016/08/24/3/57340102.jpg" width="570" height="640" /></span></span></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">اگر شما پيش از اينکه گوشي&zwnj;تان گم يا دزديده شده باشد، <span dir="ltr">Find My iPhone</span> را روشن نکرده باشيد، نمي&zwnj;توانيد از اين قابليت استفاده کنيد تا مکان دستگاه شما را نشان دهد. با اين وجود مي&zwnj;توانيد اقداماتي را انجام دهيد تا از اطلاعات خود محافظت کنيد.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">بهترين راه، تغيير کلمه عبور <span dir="ltr">Apple ID</span> است. با عوض کردن کلمه عبور <span dir="ltr">Apple ID</span> مي&zwnj;توانيد از دسترسي افراد به اطلاعات <span dir="ltr">iCloud</span> يا استفاده از ساير خدمات (مانند <span dir="ltr">iMessage</span> يا <span dir="ltr">iTunes</span>) از طريق دستگاه گمشده&zwnj;تان جلوگيري کنيد. شما همچنين مي&zwnj;توانيد کلمه&zwnj;هاي عبور حساب&zwnj;هاي اينترنتي روي دستگاهتان شامل ايميل و شبکه&zwnj;هاي اجتماعي از جمله فيس&zwnj;بوک و توييتر خود را تغيير دهيد.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">شما همچنين مي&zwnj;توانيد مفقود شدن يا به سرقت رفتن دستگاه خود را به دستگاه&zwnj;هاي قانوني اطلاع داده و شماره سريال دستگاه خود را در اختيار آنها قرار دهيد. راه ديگر اين است که گزارش دستگاه مفقودي را به اپراتور خود دهيد و اپراتور مي &zwnj;تواند سيم&zwnj;کار شما را غيرفعال کرده و با اين راه از سوءاستفاده&zwnj;هايي مانند تماس تلفني، پيام متني و ساير استفاده&zwnj;هاي اطلاعاتي جلوگيري کند.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">قابليت<span dir="ltr">Find My iPhone </span>&nbsp;تنها راهي است که شرکت اپل ارائه داده و مي&zwnj;توان با استفاده از آن، دستگاه گمشده و يا دزديده شده خود را رديابي کنيد، بنابراين اگر اين قابليت پيش از گم شدن روش دستگاه شما فعال نشده باشد، اپل خدمت ديگري را نمي&zwnj;تواند در جهت رديابي گوشي به شما ارائه دهد.</span></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></span></p>