15068 جزئيات فاز نخست دولت الکترونيکي وزير ارتباطات روز سه‌شنبه فاز نخست دولت الکترونيکي را افتتاح مي‌کند. <p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #339966"><strong>وايمکس نيوز-</strong></span> رضا باقري اصل، معاون دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اين که بستر ارايه الکترونيکي خدمات دولت مهيا شده است گفت: ارايه خدمات دولت بر بستر شبکه ملي باعث کاهش مراجعات و دسترسي آزاد کاربران به اطلاعات و خدمات مي&zwnj;شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي از ارايه سرويس کارورزي، ويزاي الکترونيکي، کارپوشه ملي ايرانيان، دولت همراه و سامانه دسترسي به اطلاعات به عنوان سرويس&zwnj;هاي فعال در اين پروژه خبر داد و گفت: در اين مرحله اتصال دستگاه&zwnj;ها به يکديگر براي ارايه خدمات فراهم شده است. در همين حال پس از اين رونمايي گام دوم را براي اجراي اين پروژه&zwnj;ها اجرا خواهيم کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">معاون سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به اتصال 14 خوشه به درگاه خدمات دولت گفت: بستر تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصي نيز فراهم شده و آماده بهره&zwnj;برداري است.</span></p>