15257 نخستين چالش تشکيل اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي نخستين اتحاديه کسب و کارهاي مجازي به عنوان پايگاهي براي ساماندهي اين رسته از کسب‌وکارها در کشور سرانجام در حال شکل گيري است، اما در اين مرحله نحوه تاييد صلاحيت و سابقه فعاليت کانديداهاي انتخابات اتحاديه با انتقاداتي همراه شده است. <p style="text-align: right"><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وايمکس نيوز</span></span></strong></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">- تشکيل اتحاديه کشوري صنف کسب و کارهاي مجازي از 16 خردادماه کليد خورد و فرآيند نام نويسي از داوطلبان براي عضويت در هيأت مديره و بازرسان اتحاديه کشوري اين صنف انجام شد.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمان&zwnj;هاي صنفي کشور فراخوان ثبت نام عضويت در هيات مديره و بازرسان اين اتحاديه کشوري را اعلام کرد.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">افراد داراي پروانه کسب در رسته هاي شغلي کسب و کارهاي مجازي و بازاريابي شبکه اي واجد شرايط، مي توانستند براي ثبت نام در انتخابات اتحاديه صنف مذکور اقدام کنند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">اخيرا نيز ليست کانديداهاي تاييد صلاحيت شده اين اتحاديه منتشر شد که شنيده مي شود انتقاداتي به سابقه فعاليت برخي از افراد ليست مطرح شده است.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">*داشتن سايت يا اپليکيشن به معناي کسب و کار آنلاين نيست</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">در اين باره فرشاد وکيل زاده مدير يک فروشگاه اينترنتي در گفت&zwnj;وگو با خبرنگار فارس با اشاره به نحوه تاييد صلاحيت برخي کانديداها، گفت: در اين مقطع دغدغه اصلي ورود افرادي به اتحاديه است که شناخت کامل از صنف و مشکلات آن داشته باشند و با درک مسائل، توانايي پيگيري و حل دغدغه ها را نيز دارا باشند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وي گفت: افرادي بايد انتخاب شوند که به دنبال تامين منافع صنف و اعضاي آن باشند. نبايد افرادي که فاقد کسب و کار آنلاين بوده و به صرف تشکيل يک شرکت و کسب مجوز، داوطلب حضور در هيات مديره اين اتحاديه شده اند وارد اين فضا شوند. صرف داشتن وب سايت يا اپليکيشن به معناي دارا بودن يک کسب و کار آنلاين نيست، کما اينکه داشتن يک مغازه خالي به معناي داشتن يک کسب و کار نيست.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وکيل زاده با اشاره به ليست اعضاي تاييد صلاحيت شده، ادامه داد: تعداد زيادي از فعالين اين حوزه که سالها با مشکلات اين حوزه درگير بوده و هر يک به تنهايي قدمي در راستاي قانوني کردن فعاليتهاي اين حوزه برداشته اند در اين ليست حضور ندارند که البته بي اطلاعي را دليل اصلي اين موضوع اعلام مي کنند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وي افزود: در سالهاي اخير کسب و کارهاي آنلاين درگيري هاي زيادي از جمله بحث مجوزها، تقابل با کسب و کارهاي سنتي، حتي تهديد به پلمپ، شکايات مختلف و حضور در دادسراها، ماليات و بيمه را داشته اند. اکنون که موفق به احقاق حق قانوني خود شده&zwnj;اند ايجاد يک اتحاديه قوي از فعالين اين بخش مي تواند تا بخش زيادي از اين مشکلات را حل کند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">*انتقاد از برخي کانديدهاي انتخابات اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">ميلاد منشي پور مديرعامل يک اپليکيشن درخواست خودرو نيز در اين باره به فارس، گفت: تقابل کسب و کارهاي سنتي و مدرن اواخر پاييز گذشته به اوج خود رسيده و ايده تشکيل اين اتحاديه شکل گرفت. در آن زمان بسياري از ارگان هاي دولتي و وزارت خانه ها از ما شکايت کردند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وي با بيان اينکه تشکيل اتحاديه آغازي براي ساماندهي کسب و کار هاي مجازي است، گفت: نگاه فعلي به اين کسب و کارها اين است که چند جوان از دانشگاه فارغ التحصيل شده و کاري را شروع کرده اند و صرفا برايشان جالب است،اما در واقع اين کسب و کارها بايد به يک وزنه در تجارت اقتصاد تبديل شوند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وي با تاکيد بر اينکه افراد منتخب در اتحاديه بايد دغدغه کلان داشته باشند نه دغدغه شخصي، گفت: اگر در اولين دوره اتحاديه اعضا بد چيده شوند آن اتحاديه تا آخر، نه از طرف کسب و کار ها و نه از نظر دولت جدي گرفته نمي شود.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">منشي پور با انتقاد از برخي کانديدهاي انتخابات اتحاديه، ادامه داد: در حال حاضر برخي کانديداها درباره کسب و کارهاي نوين تجربه ندارند و برخي ديگر کارمند شرکت ها هستند که با رفتن از شرکت دغدغه &zwnj;شان تمام مي شود.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">منبع:فارس</span></span></p>