16022 ديدار مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با خانواده شهيد احمد حاتمي جمعي از مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و پژوهشگاه فضايي ايران با حضور در منزل شهيد احمد حاتمي، از خانواده اين شهيد تجليل کردند. <p style="text-align: right"><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وايمکس نيوز</span></span></strong></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">- حسن حداد پور رييس پژوهشگاه فضايي ايران به همراه اسماعيل نوري مشاور وزير و مسوول امور ايثارگران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به همراه جمعي از مديران اين وزارتخانه با حضور در منزل شهيد احمد خاتمي، ياد و خاطره اين شهيد را گرامي داشتند.<br />رييس پژوهشگاه فضايي ايران در اين ديدار با اشاره به اينکه شهيد احمد حاتمي از دانشمندان فضايي کشور بودند، افزود : با تلاش هاي دانشمنداني مانند شهيد حاتمي، کشوردر حوزه فضايي به اقتدار دست يافته است و اميدواريم با دستاورد هايي که در آينده حاصل مي شود، ملت ايران و روح شهدا از ما رضايت داشته باشند.<br />وي تاکيد کرد: شهيد احمد حاتمي در زمان فعاليت خود در پژوهشگاه فضايي ايران از نظر اخلاقي الگوي همکاران خود در اين پژوهشگاه بود.<br />همچنين در اين ديدار همسر شهيد حاتمي با ذکر خاطراتي از فعاليت هاي علمي شهيد، به جديت و تلاش شهيد حاتمي در اين حوزه تاکيد کرد.<br />وي در ادامه به توصيه شهيد حاتمي در وصيت نامه خود اشاره کرد و گفت : شهيد حاتمي در وصيت نامه خود تاکيد کرده است که مطالب و دستاورد هاي علمي خود براي استفاده در دانشگاه ها و مراکز علمي منتشر شود.<br />در پايان اين ديدار لوح تقديرو تابلو فرشي منقش به نقش شهيد احمد حاتمي از طرف وزيرارتباطات و فناوري اطلاعات به خانواده اين شهيد اهدا شد.<br />شهيد احمي حاتمي از پژوهشگران و دانشمندان فضايي کشور بود که در حادثه مسجدالحرام در مراسم حج دو سال گذشته به شهادت رسيد.</span></span></p>