16028 چت بات درمانگر افسردگي ساخته شد به تازگي چت باتي ساخته شده که گفتگو هاي انساني را تقليد مي کند و به کاربران مشاوره مي دهد. به اين ترتيب به درمان افسردگي افراد کمک مي کند. <p style="text-align: right"><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وايمکس نيوز</span></span></strong></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">- براي افراد مبتلا به افسرده نخستين گام صحبت کردن درباره آن با ديگران است. اما اين کار بسيار مشکل به نظر مي رسد. يک ربات درمانگر مي تواند چنين شرايطي را حل کند. درهمين راستا دکتر&nbsp; آليسون دارسي در سانفرانسيسکو&nbsp; يک چت بات ساخته&nbsp; که صحبت کردن با آن نشانه هاي اضطراب و افسردگي را مي کاهد.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">اين چت بات که Woebot نام گرفته در هفته 2 ميليون گفتگو انجام مي دهد. اما برخي کارشناسان از نگراني درباره حفظ حريم خصوصي بيماران هنگام صحبت با اين چت بات ابراز نگراني کرده اند. اين ربات از طريق پيامرسان فيس بوک با بيماران ارتباط برقرار مي کند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">اين چت بات طوري برنامه ريزي شده تا محاورات انساني را تقليد کند و مشاوره هايي ساده به کاربران مي دهد.&nbsp; در حقيقت اين چت بات مانند يک درمانگر شخصي به کاربر کمک مي کند تا چالش هايي مانند افسردگي و اضطراب را درمان کند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">Woebot&nbsp; معمولا با پرسيدن سوالاتي مانند&nbsp; امروز چقدر&nbsp; انرژي داشتيد؟ يا امروز چه احساسي داشتيد؟ کاربران را تشويق مي کند تا احساسات خود را بيان کنند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">اين چت بات برخلاف پزشک درمانگر در همه اوقات قابل دسترسي است.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">منبع:مهر</span></span></p>