16033 پورتال هاي برتر حوزه وب و کسب و کار معرفي مي شوند پورتالهاي برتر کسب و کار در مراسم پاياني جشنواره وب و کسب و کار بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري معرفي و تقدير مي شوند. <p style="text-align: right"><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">وايمکس نيوز</span></span></strong></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">- مراسم اختتاميه دومين دوره جشنواره وب و کسب و کار بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري کشور در 28 آذر ماه و به منظور معرفي برترين پورتالهاي کسب و کار بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري در محل سالن همايشهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار مي شود.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">اين مراسم با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، معاونان و مديران ارشد اين وزارتخانه و ساير دستگاههاي اجرايي کشور در دو بخش کارگاههاي تخصصي علمي با موضوعات &laquo;شاخصهاي ارزيابي وب از منظر کسب و کار&raquo; و &laquo;ابزارهاي ارزيابي وب و نحوه سنجش شاخص ها&raquo; آغاز و در بخش دوم نيز بنگاههاي برتر صنعتي، معدني و تجاري بر مبناي رسته فعاليت و مقياس آنها معرفي و تقدير مي شوند.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">همچنين به برترين ها لوح سپاس و تنديس نشان برتر تعاملات الکترونيکي اعطا مي شود.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">اين جشنواره توسط دفتر توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات وزارت صنعت، و با هدف گسترش و ارتقاء اثربخشي نفوذ فناوري اطلاعات در بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري، و به جهت ضرورت برنامه ريزي و اقدام براي حمايت و تشويق بنگاهها در جهت به کارگيري بيشتر ظرفيتهاي وب و فضاي مجازي در توسعه کسب و کار داخلي و بين المللي و خروج از فضاي رکود، با همکاري معاونت هاي ستادي، سازمانهاي وابسته و استاني وزارت صمت و مشارکت سازمانهان هاي مردم نهاد صنعتي و صنفي و انجمن ها و خبرگان فضاي مجازي در حال برگزاري است.</span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">منبع:مهر</span></span></p>