16218 از پيام‌رسان‌هاي داخلي استفاده کنيد يک مقام مسئول درباره تصميم کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درباره وضعيت فيلترينگ تلگرام و اينستاگرام به خبرگزاري‌ها توصيه کرد تا از شبکه‌هاي اجتماعي بومي استفاده کنند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> به دنبال مسدود شدن پيام&zwnj;رسان تلگرام و شبکه اجتماعي اينستاگرام خبرنگار فارس پيگيري&zwnj;هايي از آخرين تصميم کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه داشت که مقام مسئول در اين کارگروه تاکيد کرد: توصيه مي&zwnj;کنيم خبرگزاري&zwnj;ها اکيدا از پيام&zwnj;رسان&zwnj;ها و شبکه&zwnj;هاي اجتماعي بومي استفاده و ردم را به استفاده از آن ترغيب کنند. </span></p><p><span style="font-size: 12px">به دنبال اغتشاشات اخير در تهران و برخي شهرهاي ديگر تلگرام و اينستاگرام با اختلال در دسترسي و محدوديت کامل مواجه شدند. وزير ارتباطات اين اختلال را دائمي نداسته است. </span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: فارس</span></p>