16223 دبير شوراي عالي فضاي مجازي ايجاد اشتغال در فضاي مجازي با سرمايه‌گذاري کمتر دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: امروز شاهد بوديم خدمات پايه‌اي در حوزه نرم افزار و سخت افزار بانک‌هاي کشور و سامانه‌هاي نظام حاکميتي پولي کشور در شرکت خدمات انفورماتيک بر اساس نظام رگولاتوري بانک مرکزي ارائه مي‌شود و نشانه‌اي از کارآمدي نظام بانکي و اداري کشور است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">رئيس مرکز ملي فضاي مجازي با بيان اينکه رييس جمهوري نگاه ويژه&zwnj;اي به ايجاد اشتغال از طريق فضاي مجازي دارد، تصريح کرد: اشتغال در فضاي مجازي با سرمايه گذاري کمتري ايجاد مي شود و به همين دليل مرکز توجه دولت قرار گرفته است و مطالعات گسترده اي انجام گرفته تا در ساختار شوراي عالي و مرکز ملي فضاي مجازي هم به اقتصاد ديجيتال بطور ويژه پرداخته شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">دبير شوراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: بانک مرکزي و شرکت خدمات انفورماتيک مي توانند در تسريع در تنظيم سياستها و مصوبات حوزه اقتصاد ديجيتال و جمع بندي مباحث مربوطه در کنار مرکز ملي فضاي مجازي قرار گيرند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">فيروزآبادي به ظهور فين&zwnj;تک&zwnj;ها و برخي مباحث جديد پولي و مالي در دنيا همچون پول هاي رمزي اشاره کرد و بيان کرد: مرکز ملي فضاي مجازي و بانک مرکزي مي توانند در زمينه مطالعه و رصد تحولات ملي و بين&zwnj;المللي، نحوه تعامل با فين&zwnj;تک&zwnj;ها، سياستگذاري ها، مباحث حقوقي، بهره برداري از فرصت هاي فضاي مجازي و پيشبرد پروژه هاي کلان کشور در کنار يکديگر قرار گيرند.<br />وي همچنين گفت: نظام تنظيم مقررات از مباحثي است که شورا در سالهاي آينده به آن بطور گسترده خواهد پرداخت و ضروري است نظامي پياده شود که تمام نظامات يادشده از مدل هاي مشابهي برخوردار شوند و کميسيون ها و سازمانهاي آنها از مدل همساني پيروي کنند و نيز قدرت مقررات آنها مشخص و همسان باشد که به دليل تجربه بانک مرکزي در تنظيم نظامات پولي و مالي کشور، اميدواريم در اين رابطه به شورا کمک کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در بازديد دبير شوراي عالي فضاي مجازي از شرکت خدمات انفورماتيک، حکيمي، معاون فناوري بانک مرکزي نيز حضور داشت که به ارائه توضيحاتي درباره سامانه&zwnj;هاي حاکميتي بانک مرکزي و نقشه راه اين بانک پرداخت.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در اين بازديد جمعي از معاونان و مديران مرکز ملي فضاي مجازي نيز حضور داشتند که از نزديک با دستاوردهاي شرکت خدمات انفورماتيک در حوزه هاي حاکميتي و رقابتي و برنامه هاي آتي اين شرکت آشنا شدند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">فيروزآبادي در خاتمه افزود: براي مديران وکارکنان شرکت خدمات انفورماتيک آرزوي توفيق مي کنم و ان شاالله شاهد اين باشيم که اين شرکت با رعايت مصالح ملي در حوزه هاي نو پيشگام باشد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>