16233 احمد توکلی به عنوان مدیرعامل اپراتور مجازی تلفن همراه منصوب شد هیأت مدیره شرکت نگین ارتباطات آوا ، احمد توکلی را که از مدیران باسابقه در مجموعه مخابرات کشور بوده، به سمت مدیرعاملی اپراتور مجازی تلفن همراه نگین ارتباطات آوا با برند تجاری " آپتل و آذرتل "منصوب کرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وایمکس نیوز-</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 12px"> توکلی پیش از این سالها مدیرعامل یکی از شرکت های SAP ( ارایه دهنده خدمات ارتباطات&nbsp; ماهواره ای ) بوده و سابقه مدیریت در مجموعه شرکت مخابرات ایران را نیز درکارنامه خود دارد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">اپراتور مجازی تلفن همراه یا MVNO که برگرفته از Mobile Virtual Network Operator است یک نوع اپراتور موبایل است که خود دارای امکانات زیرساختی ارتباطات سیارنیست اما می تواند با استفاده از امکانات فیزیکی اپراتورهای دارای زیرساخت به ارایه سرویس پرداخته و علاوه بر سرویس معمول اپراتور های MNO، سرویس های ارزش افزوده بسیاری را برای مشتریان خود تعریف نماید.</span></p><p><span style="font-size: 12px">سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی از سال گذشته تا کنون تعداد هفت پروانه اپراتور مجازی صادر کرده است که تعدادی از آنها فعالیت خود را در ارایه سرویس به متقاضیان شروع کرده اند.</span></p>