16248 معاون رگولاتوري خبر داد: کاهش مدت زمان فرايند ترابرد تلفن همراه، شکايات مشترکين را کم کرد معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از کاهش زمان فرايند ترابرد تلفن همراه و در نتيجه کاهش 20 درصدي شکايات مشترکان در اين زمينه خبر داد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> مجيد حقي معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري از کاهش مدت زمان ترابرد مشترکين دايمي و اعتباري تلفن همراه خبر داد و گفت: به منظور افزايش رضايتمندي مشترکين و با اصلاح فرايند احراز هويت و تاييد مشترک براي ثبت درخواست ترابرد، راه&zwnj;اندازي سرويس OTP و جايگزيني آن با پيامک کوتاه و کاهش زمان برخي از فرايندهاي داخلي با همکاري اپراتورهاي تلفن همراه، فرايند ترابرد مشترکين تلفن همراه اعتباري از سه روز به يک روز و تلفن همراه دائمي از 5 روز به سه روز کاهش يافت.<br />وي با تاکيد بر انجام نظارت جدي و مستمر بر حوزه تلفن همراه، افزود: با تغييرات ايجاد شده ميزان شکايات ثبت شده مشترکين در سامانه 195 درباره ترابرد شماره تلفن همراه از مهر سال جاري نسبت به ماههاي قبل 20 درصد کمتر شده است. <br />بنابه اين گزارش، ترابرد تلفن همراه فرايندي است که براساس آن مشترکان تلفن همراه بدون تغيير شماره مي&zwnj;توانند اپراتور سرويس&zwnj;دهنده خود را تغيير دهند.</span></p>