16252 صفری رییس هیات مدیره و صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شدند باتعیین اعضای هیات مدیره‌ شرکت مخابرات ایران و انتخاب رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت، تیم مدیریتی چهارمین شرکت بزرگ حاضر در تالار بورس انتخاب شدند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وایمکس نیوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، اعضای جدید هیات مدیره&zwnj; شرکت مخابرات ایران را معرفی کردند.<br />به نمایندگی از شرکت توسعه&zwnj; اعتماد مبین مهدی صفری، حمیدرضا رفیعی و شهسواری&nbsp;و به نمایندگی از دولت ساسان جباری ایزدی و ابراهیم یافتیان&nbsp;به عضویت هیات مدیره&zwnj; شرکت مخابرات ایران درآمدند. در همین حال، صفری به عنوان رییس هیات مدیره و صدری نیز به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شدند.<br /></span></p>