16337 صدور دستورالعمل جديد ثبت نام کارت هوشمند ملي در جريان ثبت نام کارت هوشمند ملي، دفاتر پستي بر اساس دستورالعمل جديد موظف به ايجاد نوبت کاري عصرگاهي در دفاتر پرترافيک و راه‌اندازي شيفت کشيک جهت ارائه سرويس در ايام تعطيل و حل مشکلات احتمالي ارتباطي و زيرساختي شدند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> معاون شرکت پست، با صدور دستورالعمل جديد خواستار اهتمام ويژه واحدهاي اجرائي در ارائه سرويس ثبت نام کارت هوشمند ملي شده و ضمن تاکيد بر اجراي مناسب اين سرويس، خواستار شناسايي و رفع چالش&zwnj;ها و معضلات اجرائي خدمات کارت هوشمند ملي شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">احمدي در اين دستورالعمل ضمن تأکيد بر تعامل با سازمان ثبت احوال، تصريح کرده است: واحدهاي اجرائي به اين منظور بايد علاوه بر هماهنگي با ادارات ثبت احوال استاني در زمينه راه اندازي باجه&zwnj;هاي سيار ثبت نام و توزيع کارت هوشمند ملي، تعداد دفاتر ارائه دهنده خدمت و سهميه ثبت نامي دفاتر پستي را افزايش دهند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بر اين اساس واحدهاي اجرائي بايد با پيش بيني الزامات اجرايي مدنظر اداره ثبت احوال استان، زيرساخت هاي فني و اجرائي را فراهم و در صورت نياز از توان بخش خصوصي به منظور تأمين تجهيزات و نيروي انساني استفاده نمايند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">طبق اين دستورالعمل، ارائه خدمات سيار ثبت نام به نهادها، سازمان&zwnj;ها و مجتمع&zwnj;هايي مانند آسايشگاه&zwnj;ها، مراکز خدمات اجتماعي، روستاها و نقاط محروم که به دليل شرايط خاص امکان مراجعه به واحدهاي پستي را ندارند در اولويت شبکه پستي قرار گرفته است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">يکي ديگر از بندهاي دستورالعمل مذکور، مربوط به موضوع نظارت مستمر بر کل فرآيند ثبت نام و اصلاح سريع مشکلات از سوي مسئولان مربوطه است. بر اين اساس واحدهاي اجرايي موظفند با تشکيل تيم و بازديد مستمر از واحدهاي ارائه دهنده خدمات، به خصوص باجه&zwnj;هاي سيار، بر رعايت دقيق استانداردهاي ابلاغ شده و تناسب عملکرد با سهميه اختصاص يافته و شيوه دريافت هزينه پستي نظارت کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در اين دستورالعمل همچنين با تأکيد بر تکريم ارباب رجوع و ارائه رايگان خدمت پيش ثبت نام، بکارگيري نيروي انساني مجرب در واحدهاي اجرائي، متناسب با تعداد مراجعين و متقاضيان پيش ثبت نام&nbsp; را مجاز دانسته است. همچنين دفاتر و واحدهاي مذکور بايد نسبت به تهيه و نصب پوستر راهنماي آموزشي استفاده از سامانه </span><a href="http://www.ncr.ir"><span style="font-size: 12px">www.ncr.ir</span></a><span style="font-size: 12px"> به منظور پيش ثبت نام و نوبت گيري در دفاتر پستي اقدام کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">اطلاع&zwnj;رساني مناسب و موثر در خصوص سرويس ثبت نام کارت هوشمند ملي با استفاده از ظرفيت&zwnj;ها و رسانه&zwnj;هاي محلي از ديگر مواردي است که در اين دستورالعمل به آنها اشاره شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بر اساس اين بند از دستورالعمل صادر شده از سوي معاون پستي و بازرگاني، واحدهاي اجرائي مي توانند با اتخاذ تمهيدات لازم نسبت به اطلاع رساني سرويس مذکور و معرفي باجه هاي سيار در بازارهاي هدف اقدام کرده و به معرفي دفاتر پستي کشيک و بازه زماني ارائه خدمات در اين دفاتر بپردازند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>