16340 تبليغات از بين‌ نمي‌روند، از پيام به تماس تبديل مي‌شوند! در حالي که با پيگيري‌ اعتراضات مشترکان نسبت به پيامک‌هاي تبليغاتي از تعداد آنها کاسته شده اما اين بار تماس‌هاي تبليغي هستند که جاي پيامک‌ها را گرفتند و زماني که منتظر تماس مهمي هستيد، با تماس يک پيام‌ ضبط شده تبليغاتي مواجه مي‌شويد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">کمتر کسي است که تلفن همراه داشته باشد و از پيامک&zwnj;هاي تبليغاتي شاکي نشده باشد. درواقع پيامک&zwnj;هاي تبليغاتي در برهه&zwnj;اي از زمان واقعا صداي اعتراض بسياري از مشترکان اپراتورها را درآورده بود تا اينکه درنهايت سامانه 195 براي رسيدگي به اين پيامک&zwnj;ها راه&zwnj;اندازي شد و با آگاهي افراد نسبت به چگونگي غيرفعال کردن اينگونه پيامک&zwnj;ها، از تعداد آنها و همچنين اعتراض&zwnj;ها کاسته شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">با وجود اين، ظاهرا کسب&zwnj;وکارها و شرکت&zwnj;ها راه ديگري براي تبليغات ناخواسته خود پيدا کردند؛ بدين ترتيب که تلفن شما زنگ مي&zwnj;خورد، گوشي خود را برمي&zwnj;داريد و با تعجب به جاي شنيدن صدايي آشنا و يا فردي حقيقي، يک پيام گوياي ضبط&zwnj;شده به تبليغ محصول و خدمات يک شرکت مي&zwnj;پردازد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در حالي که محمود واعظي - وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات - در رابطه با پيامک&zwnj;هاي تبليغاتي گفته بود: &laquo;اين پيامک&zwnj;ها وقت و ذهن مردم را درگير مي&zwnj;کند و بر همين اساس ما هم با آنها موافق نيستيم چراکه اين روند جالبي نيست که يک مشترک براي رسيدن به پيامک&zwnj;هاي شخصي چندين پيامک را بگردد تا به پيامک&zwnj;هاي خود برسد.&raquo; بايد ديد محمدجواد آذري جهرمي که موضع خود را درباره پيامک&zwnj;هاي تبليغاتي مزاحم که آرامش حريم خصوصي مردم را به هم ريخته&zwnj;اند، به صراحت بيان کرده و موجب شد راهي براي ساماندهي اين پيام&zwnj;ها در نظر گرفته شود، چه واکنشي به تماس&zwnj;هاي تبليغاتي مزاحم خواهد داشت.</span></p><p><span style="font-size: 12px">همان&zwnj;طور که مهم&zwnj;ترين موضوع درباره پيامک&zwnj;هاي تبليغاتي، مخدوش شدن حفظ حريم شخصي مشترکان، مزاحمت&zwnj;ها و صرف وقت براي مشاهده&zwnj;ي اين پيام&zwnj;ها بود، اکنون تماس&zwnj;هاي تبليغاتي پا را فراتر گذاشته و قطعا مزاحمتشان از دريافت پيامک&zwnj;ها بيشتر است؛ زيرا اگر قرار بود يک مشترک براي رسيدن به پيامک&zwnj;هاي شخصي خود چندين پيامک را بگردد و يا با تصور يک پيامک شخصي، با پيامک تبليغاتي روبه&zwnj;رو شود، اکنون تماس&zwnj;هاي تبليغاتي ناخواسته، بيشتر ناقض حريم شخصي خواهند بود.</span></p>