16550 وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات: بزودي طرح حمايت از کسب و کارهاي نوپا براي تصويب در دولت مطرح مي شود وزير ارتباطات و‌فناوري اطلاعات ازآماده شدن طرح حمايت از کسب و کارهاي نوپا در لايه کارشناسي خبر داد و‌گفت: اين طرح که به منظور رفع مشکلات و تاخيرهاي کسب و کارهاي نوپا تنظيم شده است به زودي به منظور تصويب با قيد فوريت در دولت مطرح مي شود. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بعدازظهر امروز (پنجشنبه) در آيين افتتاح پروژه هاي ارتباطي منطقه آزاد انزلي با بيان اينکه&nbsp; سال گذشته&nbsp; در شاخص بين المللي کارآفريني رشد 13 رتبه اي داشتيم، گفت: البته وضعيت آن چنان مطلوبي از نظر اين شاخص نداريم که با همکاري وزارت هاي ارتباطات، صنعت، کار&nbsp; و سازمان امور استخدامي لايحه اي براي رفع موانع کسب و&zwnj;کارهاي نوپا تنظيم شده است&nbsp; که بزودي براي تصويب ارسال مي شود. </span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با اشاره به اينکه يکي از زيرشاخص هاي کارآفريني، مدت زمان مورد نياز براي آغاز يک&zwnj;کسب و کار است، افزود: کسب و&zwnj;کارهاي نوپا بر اساس يک&zwnj;خلاقيت شکل مي گيرد بنابراين اگر قرار باشد فقط سه ماه وقت براي ثبت شرکت نياز باشد بنابراين خلاقيت از ميان مي رود. </span></p><p><span style="font-size: 12px">آذري جهرمي وضعيت جغرافيايي و جمعيتي استان گيلان را براي تحول ديجيتال در اين استان مناسب ارزيابي کرد و ادامه داد: دولت منابع مالي را براي حمايت از اين موضوع برنامه ريزي کرده است بطوريکه 500 ميليارد تومان در طي دو سال از طريق صندوق سرمايه گذاري هاي خطرپذير به کسب و کارهاي نوپا اختصاص پيدا کرده است. </span></p><p><span style="font-size: 12px">عضو کابينه دولت تدبير و اميد با اشاره به مشکلات کسب و کارهاي نوپا براي ثبت شرکت و نظام بيمه اي و مالياتي اظهار کرد: با ظرفيتي که مناطق آزاد دارند، اتصال منطقه آزاد به سرزمين اصلي و استفاده از چارچوب هاي راحت تر، فضاي مناسبي براي رسد و&zwnj;نمو کسب و کارهاي نوپا به شمار مي رود. </span></p><p><span style="font-size: 12px">بالاترين مقام مسوول حوزه ICT کشور&nbsp; تصريح کرد: قطعا مناطق آزاد براي توسعه کسب و&zwnj;کارهاي نوپا&nbsp; نياز به بسترهاي ارتباطات درجه يک دارد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px">&nbsp;آذري جهرمي در پايان از پروژه هاي عمراني در دست ساخت منطقه آزاد انزلي ديدن کرد.</span></p>