16556 در آستانه روز جهانی ارتباطات؛ نمایشگاه دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس افتتاح شد نمایشگاه دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت های دولتی و خصوصی به مناسبت روز جهانی ارتباطات در حاشیه صحن علنی مجلس و با حضور مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس و نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.