16563 معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري؛ اپراتورها در سه ماه آينده بايد پايداري شبکه خود را افزايش دهند معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري اعلام کرد: ميزان پايداري شبکه اپراتورهاي تلفن همراه پس از قطعي ناگهاني برق پايين‌تر از حد استاندارد است و اپراتورها موظف هستند طي سه ماه آينده اين مشکل را رفع کنند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> مجيد حقي معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري با اشاره به بازديدهاي ميداني اين سازمان از سايت&zwnj;هاي شبکه اپراتورهاي تلفن همراه افزود: اين سايت ها از نظر قطعي برق و مدت زمان پايداري باطري&zwnj;هاي پشتيبان و سيستم تغذيه پايين&zwnj;تر از استاندارد قابل قبول هستند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي تصريح کرد: اين موضوع در زمان قطعي برق ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، بارش سنگين برف، پديده ريزگردها باعث عدم پايداري شبکه تلفن همراه و نارضايتي مشترکين مي&zwnj;شود. <br />حقي افزود: بررسي رگولاتوري نشان مي&zwnj;دهد درصدي از سايت ها حتي توانايي تامين برق تا 2 ساعت را نداشته&zwnj;اند، درصورتيکه براساس استاندارد پس از قطعي برق بايد پايداري شبکه حداقل تا 4 ساعت تامين شود. <br />معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري با اشاره به ضرورت تامين پايداري شبکه تلفن همراه اپراتورها تاکيد کرد: براساس نتايج بررسي ها، تذکر لازم براي رفع اشکالات موجود به اپراتورها داده شده است تا طي سه ماه آينده شرايط استاندارد در سايت ها را ارتقا دهند و رگولاتوري نيز پس از پايان مهلت سه ماهه مجدداً سايت اپراتورها را به صورت ميداني ارزيابي مي&zwnj;کند. <br />وي در پايان گفت: همچنين به منظور ارزيابي دقيق&zwnj;تر پايداري شبکه اپراتورها پس از رفع اشکالات موجود، مانورهاي عملياتي منطقه&zwnj;اي و استاني از سوي رگولاتوري انجام مي شود و نتايج حاصل از آن نيز در ارزيابي اپراتورها مورد توجه قرار مي گيرد.</span></p>