16584 معاون وزير ارتباطات تاکيد کرد اختلالات اينترنت به‌دليل فيلترينگ تلگرام است رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاکيد کرد که اختلالات اينترنت که اين روزها شاهديم به دليل اعمال فيلترينگ تلگرام است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">فلاح جوشقاني - معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در پاسخ به سوالي مبني بر اظهار نظر برخي نمايندگان مجلس در خصوص اختلالات اينترنت گفت: اختلالات اينترنت که اين روزها شاهديم و البته همواره پيگيري هم کرده&zwnj;ايم و بسياري از آن&zwnj;ها نيز رفع شده، به دليل اعمال فيلترينگ تلگرام است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تأکيد کرد که هيچ کاهش سرعتي در پهناي باند اينترنت اعمال نشده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي ادامه داد: وزارت ارتباطات اختلالات محتمل ناشي از فيلترينگ را قبلا اعلام کرده و مراجع تصميم&zwnj;گير با اطلاع از اين موضوع تصميم&zwnj;گيري کرده&zwnj;اند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به پيگيري اين سازمان افزود: به صورت مرتب و 24 ساعته پيگير گزارشات مردمي و اصلاح کيفيت و حداقل سازي عوارض تحميلي هستيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مبنع: ايسنا</span></p>