16715 شاپرک اعلام کرد انسداد 1120 درگاه پذیرنده اینترنتی 1120 درگاه پذیرنده اینترنتی متخلف از ابتدای سال جاری در شبکه پرداخت الکترونیک کشور غیرفعال شد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وایمکس نیوز-</span></strong><span style="font-size: 12px"> </span></span><span style="font-size: 12px">به نقل از روابط&zwnj;عمومی شاپرک، پس از هماهنگی&zwnj;های به&zwnj;عمل آمده میان دستگاه&zwnj;ها و نهادهای مرتبط با امنیت و سلامت فضای مجازی، این امکان فراهم شد تا فرایند شناسایی و مسدودسازی درگاه&zwnj;های متخلف در شبکه پرداخت الکترونیک کشور با سرعت بیشتری از سوی شاپرک و شرکت&zwnj;های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک دنبال شود و در نتیجه مسدودسازی این درگاه&zwnj;ها تسریع شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">به این ترتیب با استفاده از روش&zwnj;های جدید، درگاه&zwnj;های مشکوک به انجام تراکنش&zwnj;های غیرقانونی، شناسایی و پس از اعلام به شرکت&zwnj;های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از تخلف این درگاه&zwnj;ها نسبت به انسداد کامل و دائم آن&zwnj;ها اقدام شد. بر این اساس 1120 درگاه متخلف که متعلق به حدود 550 پذیرنده بود پس از انجام هماهنگی&zwnj;های لازم، شناسایی و غیرفعال شدند. اطلاعات این درگاه&zwnj;ها و پذیرندگان نیز پس از انسداد کامل در اختیار مراجع قانونی از جمله دادستانی کشور، پلیس فتا و بانک&zwnj;مرکزی قرار داده شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بررسی آماری درگاه&zwnj;های مسدود شده نشان&zwnj;می&zwnj;دهد بیشتر این درگاه&zwnj;ها برای انجام اعمال خلاف قانونی مانند قمار و شرط&zwnj;بندی مورد استفاده قرار می&zwnj;گرفتند.</span></p>