16721 اختلال در ارتباط اينترنت پرسرعت (ADSL) مخابرات منطقه تهران به منظور برگردان و ارتقاء تجهيزات، اينترنت پرسرعت (ADSL) در منطقه 5 مخابراتي دچار اختلال مي شود. <p><span style="color: #339966"><strong>وايمکس نيوز-</strong></span> به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه تهران، با اجراي عمليات برگردان و ارتقاء تجهيزات، ارتباط ديتا و اينترنت پرسرعت (ADSL) مشترکين در منطقه 5 مخابراتي (مشترياني که شماره تلفن آنها با عدد 5 شروع مي شود) از روز چهارشنبه 20 تيرماه به مدت يک هفته با اختلال همراه است.</p><p>لازم به ذکر است مشتريان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با سامانه 2020 تماس حاصل نمايند.</p><p>&nbsp;</p>