16730 از نگاه وزير ارتباطات دليل استقبال نکردن از شبکه‌هاي اجتماعي داخلي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: دلايل استقبال نکردن مردم از شبکه هاي داخلي به ظرفيت‌هاي فني باز مي‌گردد که با افزايش کارآيي مي‌توان اعتماد را به مردم بازگرداند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> محمد جواد آذري جهرمي با بيان اين که اميدواريم گذشت زمان باعث ايجاد اعتماد عمومي براي استفاده از شبکه هاي داخلي شود، اظهار کرد: دلايل عدم استقبال مردم از شبکه هاي داخلي به ظرفيت هاي فني باز مي&zwnj;گردد که با افزايش کارآيي مي توان اعتماد را به مردم بازگرداند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با اشاره به اين که شبکه هاي داخلي کمتر مورد استقبال قرار گرفته&zwnj;اند، گزاره درستي نيست، افزود: اين شبکه ها بنا بر ظرفيت و تواني که داشته و رجوعي که مردم به آن ها کرده&zwnj;اند، رشد خوبي را به نوع خودشان داشتند اما اعتماد عمومي بيشتر با گذشت زمان حاصل مي شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">&nbsp; وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح کرد: اگر انتظار داشته باشيم يک پيام رسان داخلي در مرحله اول خود با پيام رساني که سال هاي زيادي در حال فعاليت است، همان قابليت ها را بدهد، اين انتظار دقيقي از اين شبکه هاي داخلي نيست.</span></p><p><span style="font-size: 12px">&nbsp; آذرمي جهرمي گفت: با گذشت زمان و با اقداماتي که صورت مي&zwnj;گيرد و نيز قوانيني که مصوب خواهد شد و اصلاح عملکردها مي توان اميدوار به رشد اعتماد عمومي به سمت نرم افزارهاي داخلي باشيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با تاکيد بر اين که وظيفه ما در اجراي برنامه ششم توسعه ايجاد 90 درصد پوشش در مناطق کمتر برخوردار است، افزود: علاوه بر پوشش مناطق کم برخوردار، کامل کردن پوشش جاده&zwnj;اي نيز در دستور کار است، بر اين اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته&nbsp; و مناطق شهري، نوروز امسال زير پوشش نسل سوم و چهارم رفته اند. در مناطق روستايي نيز در حوزه هاي مختلف زمان بندي صورت گرفته است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وزير ارتباطات خاطرنشان کرد: اميدواريم در مازندران طبق آن اهدافي که در برنامه ششم توسعه بوده بتوانيم تا پايان سال جاري به نتايج قابل قبولي رسيده و تا حدي بالايي به اجراي برنامه&zwnj;ها برسيم؛ بخشي از منابع مالي را اپراتورها از هزينه خود و بخشي ديگر را حوزه خصوصي وزارت ارتباطات از محل توسعه مناطق کمتر برخوردار تامين مي&zwnj;کند تا بتوانيم به نتايج خوبي دست يابيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>