16816 اختلال در سامانه 2020 مناطق 3 ،5 و 7 مخابراتي با اجراي عمليات کابل برگردان ، سامانه 2020 در مناطق 3 ، 5 و 7 مخابراتي دچار اختلال مي شوند <p><span style="color: #339966"><strong>وايمکس نيوز- </strong></span>به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه تهران، با اجراي عمليات برگردان سامانه 2020&nbsp; در مناطق&nbsp;&nbsp;3 ، 5 و 7 مخابراتي ، اين سامانه از روز سه شنبه 16 مرداد ماه به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.<br />&nbsp;</p>