16947 فالوور بخريم يا خير!؟ با توجه به نقش شبکه‌هاي اجتماعي در تبليغات کسب‌وکارهاي مختلف، برخي ممکن است به خريد فالوورهاي مجازي متوسل شوند، اما چرا؟ <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> اين روزها و با افزايش استفاده از شبکه&zwnj;هاي اجتماعي براي کسب&zwnj;وکارهاي مختلف، يکي از راه&zwnj;هاي تبليغات حضور در اين شبکه&zwnj;ها و ارتباط با کاربران آن&zwnj;هاست. از طرفي با توجه به تاثيرگذاري حساب&zwnj;ها و کانال&zwnj;هاي پرمخاطب، ممکن است توجه کاربران بيش&zwnj;تر معطوف به اکانت&zwnj;هايي &zwnj;شود که فالوورهاي زيادي دارند، به همين دليل شايد برخي به دنبال راه&zwnj;هايي در جهت افزايش فالوور (دنبال&zwnj;کننده) باشند و حتي از تلاش براي به دست آوردن فالوورهاي مجازي هم غافل نشوند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">احتمالا با تبليغاتي از قبيل &laquo;500 فالوور فقط 4 دلار&raquo;، &laquo;خريد فالوورهاي صددرصد واقعي&raquo;، &laquo;خريد فوري فالوور&raquo; و موارد مشابه برخورد کرده&zwnj;ايد. اگر صاحب کسب&zwnj;وکار باشيد يا از شخصيت&zwnj;هاي تاثيرگذار، اين نوع تبليغات مي&zwnj;تواند براي شما وسوسه&zwnj;انگيز باشد.&nbsp; همچنين نوع مشابهي از اين تبليغات هستند که &laquo;لايک&raquo; مي&zwnj;فروشند. در صورتي که بنا به گزارش وب&zwnj;سايت پليس فتا، خريد لايک و فالوور در بلندمدت بي&zwnj;فايده است و جايگاه حساب کاربري را به&zwnj;خطر مي&zwnj;اندازد و خريد فالوور بدليل راحتي تشخيص اصل از بدل آن و عدم امکان هرگونه بهره&zwnj;برداري، هيچ توجيه عقلاني ندارد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بطور کلي سه دليل اصلي براي استفاده از اينستاگرام وجود دارد: ايجاد ارتباط با دوستان و خانواده و اطلاع از وضعيت ايشان که در اين صورت هيچ نيازي به خريد و افزايش تعداد فالوورها احساس نمي&zwnj;شود، زيرا اين فالوورهاي مجازي شناختي از شما ندارند، درنتيجه علاقه&zwnj;اي به محتواي توليد و اشتراکي شما نيز نخواهند داشت. دوم، ايجاد بازاريابـي و کسب وکار که البته فروش خدمات و محصولات به فالوور بَدَل (مجازي) غيرممکن است. سوم ايجاد تأثير که تأثيرگذاري بر فالوور بدل نه تنها غيرممکن است بلکه موجب خدشه&zwnj;دار شدن اعتبار اکانت شما نيز مي&zwnj;شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">از طرفي فالوورهاي بدل ويژگي&zwnj;هاي منفي هم دارند، از جمله اينکه با شما تعامل دو جانبه ندارند، در مقايسه با فالوورهاي اصلي، با اهداف شما سنخيتي ندارند، گاهي نظراتي نامناسب و نامتناسب با موضوع درج مي&zwnj;کنند، تبليغات ناخواسته با خود به همراه دارند، توسط اينستاگرام شناسايي و مسدود مي&zwnj;شوند، برخلاف سياست&zwnj;ها و قوانين اينستاگرام فروخته مي&zwnj;شوند، به اعتبار کاربران تاثيرگذار اينستاگرام صدمه مي&zwnj;زنند و موجب کسب درآمد نمي&zwnj;شوند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">فالوور بدل با شما تعامل ندارد </span></p><p><span style="font-size: 12px">بي&zwnj;شک ارتباط با فالوور بدل ممکن نيست زيرا اين اکانت&zwnj;ها توسط بات (ربات) اداره مي&zwnj;شوند. بهترين ارتباط حاصل از فالوئرهاي بدل، دريافت نظراتي مانند &laquo;چه پست خوبي!&raquo; خواهد بود. برخورداري از بازخورد فالوورها، بويژه براي صاحبان صفحات تاثيرگذار، داراي اهميت فراواني است. تمامي نام&zwnj;هاي معتبر تجاري، قبل از شروع هرگونه همکاري بعنوان اسپانسر، اعتبار اشخاص تاثيرگذار را راستي&zwnj;آزمايي مي&zwnj;کنند. تنها هدف کاربران تاثيرگذار اينستاگرام، تعامل دوطرفه جهت تأثير بر رفتار فالوورها است و پرواضح است اين مهم با داشتن فالوورهاي بدل، شدني نيست.</span></p><p><span style="font-size: 12px">همچنين اگر خودتان از نام&zwnj;هاي معتبر تجاري باشيد، حداقل انتظارتان از فالوورها، جدا از لايک و اشتراک&zwnj;گذاري، تنها مشاهده محتواي شماست و با وجود فالوورهاي بدل، جاي هيچ&zwnj;گونه توقعي باقي نمي&zwnj;ماند. از نشانه&zwnj;هاي اکانت&zwnj;هاي بدل مي&zwnj;توان به فقدان يا تعداد کم تصاوير پروفايل و هوش ارتباطي ضعيف با کاربران ديگر اشاره کرد. همچنين اکانت&zwnj;هاي بدل بيش از آنکه فالوور داشته باشند، ديگران را فالو (دنبال) مي&zwnj;کنند. البته برخي سازندگان حساب&zwnj;هاي بدل، حتي به قانون رايج &laquo;تقابل&raquo; يا فالوبک در اينستاگرام موقتاً تمکين کرده اما پس از مدتي بصورت خودکار دنبال کردن هزاران فالوور خود را متوقف مي&zwnj;کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">فعاليت غيرعادي فالوورهاي بدل</span></p><p><span style="font-size: 12px">تشخيص اکانت&zwnj;هاي غيرفعال از فعال کار دشواري نيست. اغلب حساب&zwnj;هاي کاربري اصل درصد ارتباط مشابهي دارند. بررسي تحليلي دو ميليون حساب کاربري اينستاگرام توسط شرکت آماريMarkerly ، نشان مي&zwnj;دهد ميزان ارتباط کاربران تاثيرگذار با فالوورهاي خود، در حساب&zwnj;هاي با بيش از 1000 فالوور، هشت درصد، از 1000 تا 10 هزار فالوور، چهار درصد، از 10 هزار تا 100 هزار فالوور، 2.4 درصد، از 100 هزار تا يک ميليون فالوور، 1.8 درصد و بيش از يک ميليون فالوور، 1.7 درصد است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بنابراين درصورت وجود تفاوت معنادار با متوسط ميزان مذکور در ميزان ارتباط، اصالت اکانت زير سؤال مي&zwnj;رود؛ به&zwnj;خصوص اگر ارتباط بين کاربر و فالوورهايش بيش از متوسط تعيين شده باشد. از طرفي با وجود اينکه برخي اکانت&zwnj;هاي اصل در چرخه درج نظر و اشتراک يکديگر قرار گرفته&zwnj;اند و به&zwnj;ظاهر عملکرد بهتري از اکانت&zwnj;هاي بدل دارند، با اين حال جهت جلب توجه اسپانسر ارزش بسيار پاييني دارند. همچنين خريد &laquo;لايک&raquo; و وجود &laquo;تعداد لايک بالا به نسبت نظرات&raquo; منجر به خروج از ميزان معين سطح ارتباط و در نتيجه باعث از بين رفتن اصالت اکانت مي&zwnj;شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">فالوورهاي پولي نظرات نامناسب و تبليغـات ناخواسته درج مي&zwnj;کنند</span></p><p><span style="font-size: 12px">خريداران از جانب فالوورهاي بدل خود، اغلب نظراتي به زبان&zwnj;هاي ديگر دريافت کرده و به&zwnj;دليل عدم آگاهي از زبان اين نظرات، ممکن است با تبليغات غيراخلاقي يا سياسي سروکار داشته باشند. يک روش شايع حساب&zwnj;هاي رباتيک، درج انبوه نظرات بي&zwnj;ربط با محتواي شما است. بعيد نيست در قسمت نظرات يک پست در قالب آگهي ترحيم، با جملاتي همچون &laquo;خيلي خوب بود&raquo; يا &laquo;لذت بردم&raquo; مواجه شويد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">همچنين برخي فالوورها صرفا به منظور بمباران تبليغاتي ساخته و فروخته مي&zwnj;شوند. اگر در خريد خود از شماره تلفن، آدرس ايميل يا منزل استفاده کرده باشيد، از حجم انبوه تبليغات ناخواسته در امان نخواهيد بود. بطور کلي بهترين فرصت براي اسپمر- مبلغين مزاحم، تبليغات&zwnj;پراکني از طريق اکانت شما و براي فالوورهاي اصلي شماست. به همين دليل، انصراف برخي فالوورهاي اصلي شما با مشاهده تبليغات ناخواسته متصور است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">فالوورهاي بدل شناسايي و حذف مي&zwnj;شوند</span></p><p><span style="font-size: 12px">اينستاگرام در پي ارائه تجربه&zwnj;اي لذت&zwnj;بخش براي اعضا بوده و از اين رو در شناسايي و حذف اکانت&zwnj;هاي خاطي هيچ&zwnj;گونه اغماضي نمي&zwnj;کند. کارشناسان فني اينستاگرام در تشخيص و تعليق اکانت&zwnj;هاي بدل از مهارت و از تخصص بالايي برخوردار هستند. شايد خريد فالوور به مبلغ خرد به&zwnj;ظاهر مقرون به&zwnj;صرفه باشد، اما اينستاگرام با حذف بلافاصله فالوورها پس از خريد، قطعا شما را پشيمان خواهد کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">همچنين اينستاگرام افراد را اکيدا از خريد و فروش فالوور برحذر ساخته است. فالوورهاي بدل نه تنها حذف مي&zwnj;شوند بلکه ساير حساب&zwnj;هاي مرتبط با چنين اکانت&zwnj;هايي نيز تعليق شده و چنانچه حساب شما تعليق شود، اعتبارتان نيز خدشه&zwnj;دار مي&zwnj;شود. اينستاگرام شايد براي دفعه نخست به تذکر اکتفا کند اما در صورت تکرار، شايد اکانت شما حذف شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">از طرفي طرز تفکر اسپانسرها نسبت به پذيرندگان تبليغات اين است که &laquo;اگر براي حسابي فالوور خريداري شده است، پس اصل تاثيرگذاري آن حساب زير سؤال است.&raquo; ميزان ارتباط غيرعادي فالوورها با صاحب حساب، الگويي خاص مبني بر واقعي بودن يا نبودن فالوورها است. تاثيرگذاران حقيقي با روند عادي و البته کمي وقت&zwnj;گير، فالوور بدست&zwnj; آورده و هرگز متوسل به جذب فالوور از راه&zwnj;هاي ميانبر و پرخطر نيستند.<br />در نهايت بايد از خود پرسيد هدف از خريد فالوور چيست؟ اين فالوورها چه واقعي باشند و چه مجازي، هيچ پولي بابت خريد محصول نپرداخته و افراد ديگر را نيز به شما معرفي نمي&zwnj;کنند.<br />اگر هدف تاثيرگذاري است، برندهاي تجاري اصولاً بر مبناي تعداد فالوور، تاثيرگذاران را انتخاب نمي&zwnj;کنند و بخصوص ترجيح مي&zwnj;دهند با دارندگان فالوور بدل همکاري نداشته باشند. اگر از نام&zwnj;هاي تجاري معتبر هستيد، جعل تعداد فالوورها فاقد ارزش است و علاوه بر نبود مشتري، با کشف و حذف سريع اکانت&zwnj;هاي &laquo;فيک&raquo; خيلي زودتر از آنچه تصور کنيد هزينه&zwnj;ي خود را به&zwnj;هدر خواهيد داد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>